Grend

Et nytt hospitality konsept som møter flere målgruppers utfordringer

Som miljø og haventusiaster ble vi gladlig med på å dokumentere dennne viktige dagen for Oslo kommune. Med et lite og effektivt innholdsteam på to kjørte vi på tvers av Oslo for og dokumentere dagen